Norsk English Türk

Hvem er vi?

Inger og Nurcemal

inger_og_nurcemal.JPGNurcemal Birtay er tyrkisk og kom til Norge i 1969. Inger Elisabet Røise er utdannet lærer og har jobbet som det i 15 år. Vi flyttet sammen i 1977 og fikk 5 barn i rask rekkefølge.

Vi har hele tiden vært engasjert i miljøvern og forsøkte en periode å lansere "Dagligvarer med miljøkostnad" på markedet. Derav navnet Green Power. Konkurransen innenfor dagligvarer var for tøff så dette prosjektet måtte legges på is. 

I 2003 var vi utsatt for en alvorlig bilulykke og brukte mye tid i Tyrkia på rekreasjon.

Her møtte vi en lokal miljøverner som i alle år hadde jobbet med bevaring av havskilpaddene. Han var i ferd med å gi opp pga. den enorme satsingen på turisme i Tyrkia. "Vi må komme tilbake med 'Turtleturister'," tenkte vi.

Etter noe research reiste vi sommeren 2006 til SIDE (en liten by mellom Antalya og Alanya) og startet et privat bevaringsarbeid for havskilpaddene. Deretter ble både en tyrkisk og norsk miljøvernorganisasjon etablert. 

Arbeidet baserer seg på hjelp fra Frivillige.

 

Organisasjon

Bevaring av havskilpaddene i Tyrkia startet som et frivillig prosjekt-arbeid sommeren 2006 uten noen form for registrering, og foreløpig finansiert av stifterne. Prosjektet ble registrert innunder en norsk selvstendig miljøforening - Save My Babies org.nr. 991114599 - våren 2007.

 

Formål §1:

Save My Babies skal være en idealistisk og ikke-kommersiell forening for personer med miljøverninteresse og skal arbeide for å bevare havskilpadder i det Tyrkiske Middelhav og andre steder, samt drive fram utviklingen av økologisk jordbruk og foredling, samt kildesortering og resirkulering. 

Videre formål er å oppnå forståelse og gjensidig toleranse mellom mennesker på tvers av kutur og landegrenser.

Foreningen er selveiende og ingen kan i kraft av eierposisjon disponere over foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd, samt hefter for foreningens gjeld. 

 

Ønskes mer informasjon om organisasjonen, ta kontakt med oss eller gå inn på Brønnøysundregistrene.

Styrets leder: Inger E.Røise
Regnskapsfører: Bull Service as, Asker

 

Foreningen har til nå ca 45 medlemmer i Norge.

For å styrke og legalisere bevaringsarbeidet,ble den tyrkiske miljøforeningen Caretta caretta yavrularimiz koruyun ve yasatin dernegi - forkortet Caretta YK YD, orgnr: BO54VLK4078002.477.01.02.01 Manavgat, Side, Antalya - formelt etablert 15.mars 08, en lang, kostbar og byråkratisk prosess.

Vi har foreløpig ikke fått bruke norsk (eng.) navn og det tyrkiske navnet betyr direkte oversatt: Caretta caretta - bevar mine barn og la de leve videre. I det det henviser til den utrydningstruede havskilpadden Caretta caretta

 
Hjem | Ta kontakt | © Green Power, 2010
Webdesign av Zigma | Logg inn