Norsk English Türk

Økopark ved Middelhavet

Parken er planlagt å være et praktisk og økonomisk støtte-organ for Bevaringprosjektet av havskilpaddene. For tyrkiske dyr med hovedvekt på amfibier og reptiler. Det er ønsket å ha truede arter fra andre land.

 

Formål med parken:

  1. Styrke bevaringsprosjektet.
  2. Avl av dyr som kan settes tilbake i naturen.
  3. Bli et senter for kurs/konferanser og forhåpentligvis forskning
  4. En turistattraksjon

Underveis i planleggingen har vi vandret fram og tilbake vedr både valg av dyre-arter, beliggenhet og arkitektur.Vi har landet ang beliggenhet og dyr men har fortsatt mange runder foran oss.

 

Beliggenhet og størrelse

Vi har fått byggetillatelse og er ønsket velkommen på en 350 mål stor tomt - 2 km fra havet i en kommune mellom Antalya og Alanya - et av de hardest pressede områder for turistsatsing. Det er mulighet for utvidelse.

 

Arkitektur

En "miniverden:" I sentrum bygges et fjell etter inspirasjon fra Kappadokiafjellene. ( 9000 år gammel bosetning i det sentrale Tyrkia - nær Konya. Hetittene var de første beboere.) Fjellet skal bl.a. inneholde servicerom, konferanserom, restauranter og gi hulrom for nattdyr. Utsiden av fjellet gir selvfølgelig vivarium for dyr som lever i fjell-landskap.

Fjellet skal strekke seg nordover.Mot øst konstrueres steppelandskap, mot vest er det fuktig landskap (kanskje - på sikt, en lukket regnskog) og sørover planlegges kystlandskap.

Jeg slet lenge med å finne parkens form. Plutselig falt den på plass etter inspirasjon av en 8-kantet tibetansk Buddistisk Mandela.

Forenklet tegning av parken viser vann, jord og veier - samt rensing av vann. Vivarium for dyr legges ved alle elver. Rødt viser himmelretn mot Vest.

 

Dyr

Alt levende liv fra nedbrytsprosessene til pattedyr. Dyr skal til en viss grad næres av hverandre etter naturen eg ne lover. Hovedvekt ligger på amfibier og reptiler, tyrkiske arter og utrydningstruede arter.

Alle dyr skal ha god plass og hager som er mest mulig likt deres opprinnelige miljø.

 

Miljø

Vann er utgangspunkt for alt liv og får en sentral betydning i parken. 4 elver skal renne åpent i hver sin himmelretning fra sentrum og være til nytte og glede for dyr og mennesker.

Kommunalt ferskvann vil være oppstartvann. Det skal fordeles i mindre bekker, renne gjennom dyrenes rom og deretter vanne planter.

Saltvann: Kystlinjen og det biologiske mangfoldet langs Middelhavet er svært utsatt. Det er 2km til havet. Strandlinjen sør for parken er foreløpig et fre det området.

Vi ønsker å pumpe/lede saltvann inn i parken slik at det kan konstrueres både saltvann- og brakkvanns-anlegg. Rensing av saltvannet?

Avløpsvannet fra husholdning - og likeså kloakk skal renses etter best mulig økologisk prinsipp og deretter brukes på best mulig måte. Avfall i parken skal sorteres, og gjenvinnes på stedet så langt dette er mulig.

Energi Miljøvennlig - metode ikke valgt enda.

Byggematerialer skal så langt det er mulig, være rene naturmaterialer. Ved valg av annet, skal det utvises den største varsomhet.

 

AVFALL

er et stort problem. Vi har inngått avtale med norsk selskap vedr håndtering av dette. Det er aktuelt i  forkant/parallelt å bygge et eget renovasjons-anlegg både for parken,  tilhørende kommune samt  omkringliggende kommuner vedrørende avfall.

 

KUNNSKAP

og informasjon til lokalbefolkning og turister er en vesentlig del av arbeidet som gjøres tilknyttet havskilpaddene. Dette ønskes styrket gjennom samarbeid både på universitetsnivå  - Akdeniz Uni i Antalya og UMB, Norge. (Kontakt er etablert) og skole. For tiden (okt 2010) er vi på søk etter norsk skole- primært grunnskole som kan tenke seg å etablere et samarbeid med lokal skole  nær parken.

 

Ansvarlig

Den Tyrkiske Miljøforeningen - Caretta caretta yavrularimizi koruyun ve yasatin dernegi - forkortet Caretta YK YD med støtte fra Save My Babies.

Overskudd av drift skal tilfalle miljøvernarbeid - fortrinnsvis i Tyrkia.

 
Hjem | Ta kontakt | © Green Power, 2010
Webdesign av Zigma | Logg inn