Norsk English Türk

Telleoppgave i Side

På vestsiden av "Old Town" i Side, er det en grunn bukt hvor havskilpadder oppholder seg for beite, parring og hvile. Noen dyr overvintrer i denne bukta.

Turistnæringen har oppdaget at mange turister er interessert i havskilpadder og hver dag blir det inn i bukta arrangert et stort antall "turtletrips". Båtene/propellene forstyrrer, skader og dreper havskilpaddene.

De lokale forteller at havskilpaddene pleide å komme opp på vestre strand for å legge egg - ikke nå lenger. Solsenger har i mange år stått som et gjerde mot havet. Blålys og andre lykter skinner om natten ut mot havet, spor etter dyr blir fjernet i tidlige morgentimer.

 

TELLEOPPGAVE

Vi ønsker å få en oversikt over:

 • Antall dyr (samt kjønn) som til enhver tid oppholder seg i bukta for å følge med i opp-nedgangen av dyr.
 • Hvor de trekker mot land for å legg egg.
 • Hvilke arter (antatt flest Caretta caretta, men sannsynligvis også Chelonia mydas)

Bukta er ca: 3 meter dyp, 300 meter bred, og 1 km lang.

 

En av våre frivillige sommeren 2008 har skrevet følgende rapport:

"Telleprosjekt i Side-bukta.

Det har lenge vært et ønske om å kartlegge skilpaddepopulasjonen i Sides vestre bukt, men organisert telling kom ikke igang før sommeren 2008. Dette telleprosjektet har som hovedmål å holde øye med skilpaddepopulasjonen endrer seg over tid, og hvordan deres aktivitet i bukta endrer seg i takt med svingninger i det abiotiske miljøet.

Bukta er stor og uoversiktlig og vanskelig å telle dyr i sin helhet. Derfor benytter vi en liten avgrenset del av bukta som et representativt utvalg. Buktas varierte skilpaddekonsentrasjon gjør at vi ikke kan bruke det avgrensende området til å finne totalt antall individer i bukta, men telling i det avgrensede området gir gode indikasjoner om populasjonens svingninger.

Det avgrensede området er delt inn i 30 striper med 10 meters mellomrom, der vi teller hver 5.stripe jevnlig.

I tillegg til telling, tar vi mål av vannets tempratur og PH, vindstyrke samt retning og skriver noen ord om hvordan sikten er ved hver telling.

Planen er å ha en telleansvarlig som gjennomfører telling 1-3 ganger/uke i tillegg til 2 dager/uke med hjelp fra frivillige.

Ved hver telling (stripe) skal antall skilpadder på vei ut og inn rapporteres som to separate verdier. Hvis mulig ønskes også info om art, kjønn og skilpaddens aktivitet (spise, svømme etc).

Info som skal med i tabell:

 • klokkeslett/dato
 • stripenummer
 • skilpadder ut
 • skilpadder inn
 • temp i vann
 • temp på land
 • PH i vann
 • siktlengde

I tillegg skal rapporten inneholde jevnlige analyser av vannets O2, CO2 osv

Data skal plottes inn i regresjoner og målet er å kunne vise grafiske framstillinger av antall skilpadder med hensyn på tid, PH verdi osv."

Even Holth Rustad - Frivillig sommeren 2008

 

GÅBRO

Vi ønsker å bygge en Gåbro som vil lukke bukta.

"Turtletrips" vil da mest sannsynlig opphøre av seg selv. Brokostnader er anslått å være ca 12 mill NOK . Turister kan mot en "bompengebetaling" fortsatt se havskilpaddene. Med det antall besøkende som er nå, vil det ta ca 4 år å nebetale broen.

 

Les mer om:

Bli frivillig deltaker!

Hvor i Tyrkia?

Det frivillige arbeidet

Telleoppgave i Side

Bosted og priser

Turistinfo og utflukter

Tidligere deltakere

Meld deg som frivillig!

antalya_skilt.jpg

Vennligst klikk på bildet for å lese teksten. (foto: Elin Hjelle, deltaker -06, biologistud)

Plakaten står på Vestre strand i Side og vi antar at den er ca. 7 år gammel - 500 dyr!

Min enkle telleoversikt i august '06 tilsa et antall på ca. 100 dyr.

Med alle forbehold, ble antall dyr i august '07 anslått til å være omtrent 25.

 
Hjem | Ta kontakt | © Green Power, 2010
Webdesign av Zigma | Logg inn